Drukuj
Odsłony: 8664
 

REGULAMIN
XXX Maraton "50-tka Świętokrzyska"
5-6.10.2019 r.

WERSJA 1.0 z dnia 12.05.2019 r.

 

1. Cel imprezy:
•    poznanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich,
•    poznanie walorów turystycznych Powiatu Kieleckiego,
•    poznanie walorów turystycznych Gminy Baćkowice, Miasta i Gminy Bodzentyn, Gminy Masłów, Gminy Bieliny i Miasta i Gminy Nowa Słupia,
•    propagowanie turystyki pieszej i biegowej jako najpopularniejszej formy aktywnego wypoczynku,
•    sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce i biegu w terenie górskim,
•    integracja środowiska turystów i biegaczy.

2. Organizator:
•    Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
•    Regio Travel sp. z o.o.

3. Partnerzy:
•    Gmina Bieliny
•    Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” w Bielinach
•    Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
 
4. Program:

 
3 października (czwartek) 9.00 - 20.00 wydawanie pakietów w PTTK Oddział Świętokrzyski (ul. H. Sienkiewicza 29)
   
4 października (piątek)
18:00 - 22:00 - otwarcie biura maratonu (wydawanie pakietów) – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mąchocicach Scholasterii
 
 
5 października (sobota) – start
5.45 – 6:.45 - biuro czynne (wydawanie pakietów) – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mąchocicach Scholasterii
  7:00 - 8:00 - przejazd wynajętym autokarem na trasie Mąchocice Scholasteria (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) – Piórków (WYŁĄCZNIE DLA OSÓB KTÓRE ODEBRAŁY PAKIET STARTOWY W SCHRONISKU W Mąchocicach Scholasterii)
  7:00 – 8:00 – przejazd wynajętym autokarem na trasie Kielce (Dworzec PKP) – Piórków (WYŁĄCZNIE DLA OSÓB KTÓRE ODEBRAŁY PAKIET STARTOWY WCZEŚNIEJ - 3 października - W KIELCACH)
  8:00 – oficjalny start / wspólne zdjęcie
 
12:00 – 23:00 – meta w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii
 
 
6 października (niedziela) – zakończenie
8:00 – 9:00 – śniadanie dla nocujących w Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii
 

9:00 – 11:00 – uroczyste zakończenie z wręczaniem medali i dyplomów5. Trasa:
Uczestnicy pokonują dystans o długości 53 km w czasie nie dłuższym niż 14 godzin.
Czas otwarcia obowiązkowych punktów kontrolnych dostosowany jest do średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 11 km/h i minimalnym 3,8 km/h.
Trasa: Piórków - Szczytniak - Grzegorzewice - Chełmowa Góra - Nowa Słupia - Kobyla Góra - Wał Małacentowski - Drogosiowa - Bieliny - Kakonin - Łysica - Święta Katarzyna - Ciekoty - Ameliówka - Mąchocice Scholasteria

Trasa przebiega oznakowanymi szlakami turystycznymi PTTK oraz odcinkami oznakowanymi przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy Maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy w przypadkach złego stanu lub zniszczenia szlaku.
Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na stronie Maratonu. Wersję drukowaną i zalaminowaną każdy Uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego.

6. Uczestnictwo:
Maraton jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej), bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie Maratonu oraz dokona wpłaty zgodnie z nieniejszym Regulaminem. Impreza zaliczana jest do cyklu Superpiechur Świętokrzyski 2019.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą od 13.05.2019 r. od godziny 20:00 do 31.08.2019 r. włącznie lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty wpisowego przyjmowane będą w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników – 180 osób (+20 osób - pula dla Organizatora). Decyduje kolejność zgłoszeń – nie przewiduje się losowania miejsc na listę startową oraz jej powiększenia w przypadku dużego zainteresowania.
•    Obowiązuje rejestracja on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.50swietokrzyska.pl . Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy z uczestników otrzyma w ciągu 24 godzin od rejestracji i weryfikacji zgłoszenia.
•    Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji i otrzymania wiadomości e-mail z numerem konta bankowego. Brak wpłaty skutkował będzie wykreśleniem z listy uczestników. Istnieje możliwość ponownej rejestracji w zależności od ilości wolnych miejsc.
•    W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, 50tka 2019; np."Jan Kowalski, 50tka 2019". W przypadku wpłaty jednorazowej za większą ilość uczestników i braku miejsca na dokonanie odpowiedniego wpisu w formularzu przelewowym, prosimy przesłać dodatkową informację o wpłacie (imiona i nazwiska osób dokonujących wpłaty, kwota i data wpłaty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
•    Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora,
•    Opłaty (cena zawiera m.in. opłatę za koszulkę techniczną, bilet do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz podatek VAT):
140 zł – do 31 maja 2019 r.
150 zł – do 30 lipca 2019 r.
160 zł – od 1 sierpnia 2019 r. i w dniu imprezy.
•    Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu wraz z wpisowym na innego uczestnika poprzez wskazanie przez rezygnującego lub za koleją z listy rezerwowej za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł. Przepisanie pakietu możliwe jest maksymalnie do 22 września 2019 r.
•    Dane teleadresowe Organizatora:
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. H. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
Tel. 41 344 77 43
www.50swietokrzyska.pl    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, tj. po 31.08.2019 r., jednak nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń ani pomniejszenia wysokości wpisowego.
•    Odbiór przez Uczestnika pakietu startowego może odbyć się osobiście lub poprzez osobę upoważnioną - na podstawie zdjęcia dowodu osobistego osoby startującej w maratonie.

8. Świadczenia w cenie wpisowego:
•    pamiątkowy kamienny medal za ukończenie Maratonu,
•    gadżet z logo Maratonu - koszulka techniczną coolmax firmy ATTIQ,
•    bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (odcinek trasy przebiega terenem ŚPN),
•    dyplom za udział w Maratonie,
•    numer startowy,
•    kolorowa mapka z przebiegiem trasy,
•    dostęp na trasie do trzech punktów żywieniowych: woda, herbata, kawa, Coca-Cola, owoce, ciastka, przekąski, zupa na jednym punkcie,
•    grupowe zdjęcie ze startu w wersji wywołanej,
•    gorący posiłek (zupa gulaszowa) na mecie,
•    turystyczne ognisko od godziny 19:00,
•    transport z Kielc (Dworzec PKP) do Piórkowa i/lub z Machocic Scholasterii (schronisko) do Piórkowa,
•    ubezpieczenie NNW,
•    obsługa na starcie i mecie,
•    pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych,
•    zabezpieczenie ratownicze,
•    oznakowanie trasy,
•    oprawa fotograficzna na trasie,
•    depozyt w biurze maratonu,
•    dodatkowe gadżety w zależności od ilości sponsorów i partnerów,
•    gwarancja fantastycznej atmosfery.

9. Zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:
Obowiązki Uczestników i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:
•    Posiadanie wyposażenia określonego przez Organizatora, zapoznanie się przed startem z odprawą on-line zamieszczoną na oficjalnej stronie maratonu.
•    Zamocowanie numeru startowego w widocznym miejscu na przedniej części ubioru na czas pokonywania trasy Maratonu.
•    Poruszanie się po ściśle wyznaczonej trasie Maratonu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora.
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody oraz zasad poruszania się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
•    Na trasie Maratonu zabrania się śmiecenia, niszczenia przyrody oraz infrastruktury turystycznej, opakowania po napojach i prowiancie pozostawiamy w koszach zainstalowanych w punktach kontrolnych. Uczestnicy zabierający na trasę własne napoje, żele, batony itp muszą podpisać je własnym numerem startowym, a śmieci z nich powstałe wyrzucać na punktach kontrolnych
•    Niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy.
•    Organizator zaleca poruszanie się po trasie Maratonu w minimum 2-osobowych zespołach.
•    Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i poruszaniu się publicznymi drogami asfaltowymi. Należy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z lewego pobocza/krawędzi jezdni ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Poruszający się jezdnią/poboczem poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu zobowiązany jest używać elementów odblaskowych!
•    Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatora.

10. Wyposażenie obowiązkowe:
•    ważny dowód osobisty,
•    ubiór adekwatny do panującej pogody (buty do wędrówki / biegów górskich, bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, , czapka / buff, gwizdek),
•    mapa z opisem przebiegu trasy będąca jednocześnie kartą startową (w pakiecie),
•    latarka /"czołówka" z zapasem baterii oraz odblaski (do użycia podczas pokonywania trasy po zmierzchu),
•    butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml,
•    kubek na napoje, herbatę, kawę,
•    sprawny/naładowany i włączony telefon o numerze podanym w zgłoszeniu i wpisanymi numerami kontaktowymi do Organizatora i służby ratowniczej,
•    folia NRC - minimalny rozmiar 140 cm x 200 cm,
•    apteczka (minimalne wyposażenie: woda ulteniona, bandaż elastyczny, opatrunki jałowe, plastry),
•    pieniądze na potrzeby własne (najlepiej min. 30 zł),
•    prowiant wg własnego uznania na czas pokonywania trasy.

11. Meldunek w punktach kontrolnych i zasady postępowania w przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Maratonie / kontuzje:
•    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zameldowania się w określonym przedziale czasowym w wyznaczonych przez Organizatora punktach kontrolno – żywieniowych i uzyskania odcisków perforatora na karcie startowej / mapie.
•    Obowiązkowe punkty kontrolne rozstawione są wg średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 10-11 km/h i minimalnym 3,7 km/h.
•    Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów kontrolno - żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona i skutkować będzie dyskwalifikacją.
•    Rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w stałych punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów.
•    Organizator nie zapewnia dojazdu do biura Maratonu Uczestnikom, którzy zrezygnowali z marszu na trasie. Ewentualny transport możliwy jest z punktu kontrolnego - po jego zamknięciu, w przypadku wolnych miejsc w samochodzie Organizatora.
•    Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery alarmowe. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji i numerze zawodnika.
•    Służba ratownicza ma prawo zakazać Uczestnikowi dalszego marszu ze względu na jego stan zdrowia.
•    Duża część trasy prowadzi górskim, trudno dostępnym terenem, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na przybycie służb ratowniczych.

12. Dojazd i noclegi:
Organizator zapewnia transport uczestników z biura maratonu w Mąchocicach Scholsterii lub z Kielc z dwocra PKP do Piórkowa na linię startu.
Transport własny – bezpłatny i niestrzeżony parking przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii.
Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych noclegiem istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji i opłacenia noclegu w proponowanych przez Organizatora miejscach na hasło: Maraton 50-tka Świętokrzyska.
LISTA OBIEKTÓW w zakładce: Dla uczestników > Nocleg

13. Wykorzystanie wizerunku:
Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora XXX Maratonu "50-tka Świętokrzyska", w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
•    utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
•    wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
•    zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
•    publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
•    zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
•    emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
•    udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji XXX Maratonu "50-tka Świętokrzyska", w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o XXX Maratonie "50-tka Świętokrzyska".

14. Postanowienia końcowe:
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Ma to jedynie znaczenie honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy, jazdę jakimkolwiek środkiem transportu lub którzy nie uzyskają kompletu potwierdzeń z punktów kontrolnych, zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy pokonujący trasę w tempie szybszym niż 10 km/h zobowiązani są do oczekiwania na otwarcie punktu kontrolnego celem uzyskania potwierdzenia na karcie startowej. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym otwarcia punktów kontrolnych, nie będą dalej klasyfikowani. Uczestnictwo w Maratonie osoby "towarzyszącej" niebędącej zarejestrowanym uczestnikiem jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i zdarzenia losowe Uczestników zaistniałe podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione/zagubione w biurze Maratonu, punktach żywieniowo – kontrolnych lub na trasie. Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany Regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.