Coraz więcej osób chce dostać się do pracy w policji.

Coraz więcej osób chce dostać się do pracy w policji.

Możemy stwierdzić, iż każdego roku coraz większa ilość osób stara dostać się do jednostki policji. Nie wszyscy mają jednak świadomość, jakie wymagania należy spełniać, żeby pracować w policji. Jak dokładnie odbywa się rekrutacja do pracy w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku powinien wyznaczyć termin rekrutacji, oraz dokładnie określić minimalną ilość ludzi, których zamierza się przyjąć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty są wymagane? Kandydat powinien najpierw dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Wymagany jest również starannie uzupełniony kwestionariusz kandydata. Nie możemy także zapomnieć o wypełnieniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie do policji posiada zdecydowanie większe znaczenie aniżeli mogłoby się wydawać. Osoba, która nie odda wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Bardzo ważne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, gdy kandydat do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jak duże znaczenie ma ocena wymienionych dokumentów? Jeśli kandydat zaniesie już wymagane dokumenty do biura policji, dana komórka org. zajmująca się sprawą doboru poszczególnych kandydatów do pracy w policji przyzna temu kandydatowi zarówno nr. identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by zaznaczyć, iż prawdziwość informacji , które znajdują się w kwestionariuszu podlegać będzie kontroli we wszelkich dostępnych przez policję ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Co więcej należy mieć tą świadomość, że podanie przez danego kandydata niepełnych wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do wydłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei zatajenie prawdy, albo podanie nieprawidłowych informacji w kwestionariuszu jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w placówkach policyjnych Należy wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami wyboru kandydatów określony kandydat do służby zdobędzie szczegółowe informacje o terminie, w którym przeprowadzane będą następne etapy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich na pewno wliczyć test sprawności fizycznej do policji, https://www.rekrutacja-do-policji.pl/. W dodatku trzeba posiadać świadomość, iż konkretny kandydat musi obowiązkowo stawić się w jednej z 5-ciu szkół policji (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Potem kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia będzie poddany 2 etapom kwalifikacji do policji. Musimy zdawać sobie sprawę, iż test sprawności będzie polegać na ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w określonym uprzednio czasie. Potem wszystkie wyniki kandydata przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Ponadto wspomniany wcześniej test sprawnościowy będzie zaliczany, w momencie gdy kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, który to wynosi 1 minutę 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*